عرق بید گلشن

  • گونه های متعدد آن به صورت درخت یا درختچه در اغلب مناطق معتدله نیمکره شمالی از جمله در ایران می روید.
  • خواص عرق
  • اثری قاطع ولی کند بر تب های مداوم
  • خواب آور
  • آرام بخش
  • ضد تشنج و یرقان
  • تب بر
  • مدر قوی
  • برطرف کننده شوره سر
  • لطیف کننده مو

بیشتر بدانید

مشخصات عرق بید گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر
طبیعت سرد و تر (بلغم)
خواص

اثری قاطع ولی کند بر تب های مداوم
خواب آور
آرام بخش
ضد تشنج و یرقان
تب بر
مدر قوی
برطرف کننده شوره سر
لطیف کننده مو

نام های علمی و محلی

خِلاف
خَلاف
صفصاف
فِک
فیک
صفصاف ابیض

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟