عرق خارخاسک گلشن

  • گیاه خارخاسک از خانواده اسفندها است و قسمت مورد استفاده این گیاه میوه، دانه، برگ، ریشه و گاهی تمام قسمت های گیاه است و اغلب، تمام میوه آن مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه دارویی به عنوان علف هرز در بیشتر مناطق دیده می شود. این گیاه با گل های زردرنگ در مناطق صحرایی و با شرایط نامناسب هم رشد می کند. خارخاسک به عنوان گیاه یک ساله در آب و هوای سردتر پرورش می یابد.
  • خواص عرق
  • مدر قوی
  • شستشوی کلیه و مثانه
  • سنگ شکن
  • درمان سیاه سرفه
  • تصفیه خون و کبد
  • درمان تب و لرز

بیشتر بدانید

مشخصات عرق خارخاسک گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر
طبیعت سرد و خشک (سودا)
خواص

مدر قوی
شستشوی کلیه و مثانه
سنگ شکن
درمان سیاه سرفه
تصفیه خون و کبد
درمان تب و لرز

نام های علمی و محلی

شکر هَنج
خارسوهوک
حَسَک
حسک دانه

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟