عرق برگ چنار گلشن

  • درختی است بسیار زیبا، عمر زیاد و چوب سخت دارد و بلندی آن به 40-30 متر می رسد. برگ های آن ساده، پنجه ای متناوب است. گل های نر و ماده آن جدا به صورت شاتون کروی شکل هستند و هر دو نوع گل روی یک درخت وجود دارند. میوه آن مرکب از چند فندقه می باشد. فندقه در اصلاح گیاه شناسی به میوه خشک ناشکوفا گفته می شود که دارای یک دانه به حالت آزاد است.
  • خواص عرق
  • درمان نارحتی های اسهال
  • درمان نارحتی های اسهال خونی
  • رفع ناراحتی های ناشی از گرمی خوراکی ها
  • تقویت چشم

بیشتر بدانید

مشخصات عرق برگ چنار گلشن

شکل ظاهری 2 لیتر
طبیعت سرد و خشک (سودا)
خواص

درمان نارحتی های اسهال
درمان نارحتی های اسهال خونی
رفع ناراحتی های ناشی از گرمی خوراکی ها
تقویت چشم

نام های علمی و محلی

جوهر
صنار
عیثام
دلب

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟