عرق بابونه گلشن

  • بابونه گیاهی است دایمی و کوچک به ارتفاع تقریباً ۳۰ سانتیمتر دارای بویی معطر که در چمنزارها و اراضی شنی می روید. ساقه آن به رنگ سبز مایل به سفید، برگ های آن کوچک متناوب و دارای بریدگی های باریک و نامنظم و پوشیده از کرک است. گلهای آن مجتمع در یک طبق که بطور منفدر در انتهای ساقه گل دهنده در تابستان ظاهر می شود.
  • خواص عرق
  • لطیف کننده
  • تحلیل برنده
  • مقوی بینی، اعصاب و نیروی جنسی
  • رفع تب و لرز
  • مدر و قاعده آور
  • افزایش ترشح شیر
  • رفع سردرد و تحلیل ورم ها
  • خرد کننده سنگ مثانه

بیشتر بدانید

مشخصات عرق بابونه گلشن

شکل ظاهری 2 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

لطیف کننده
تحلیل برنده
مقوی بینی، اعصاب و نیروی جنسی
رفع تب و لرز
مدر و قاعده آور
افزایش ترشح شیر
رفع سردرد و تحلیل ورم ها
خرد کننده سنگ مثانه

نام های علمی و محلی

اُقحُوان
اُقحُوان کبیر
بابونه گاوی
کرکاش
کرکیش

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟