عرق اسطوخودوس گلشن

 • گیاهی است دائمی با بوته ای به ارتفاع تا حدود یک متر و ساقه هایی چهارگوش که در قسمت های پایین، چوبی می شوند. برگ های این گیاه باریک، نوک تیز و به طور متقابل بر روی ساقه قرار می گیرند. گل‌های اسطوخودوس آبی مایل به بنفش هستند که به صورت مجتمع در انتهای ساقه قرار می گیرند.
 • خواص عرق
 • محلل و باز کننده گرفتگی ها
 • مقوی بدن و قوای دماغی و تفکر
 • مقوی احشا و آلات داخل شکم
 • مفرح
 • نافع بیماری های سینه، سرفه، ورم های نزله و زکام
 • مسهل
 • رفع اخلاط فاسد شده و بلغمی و سوداوی
 • نافع بیماری های کبد و طحال و مجاری ادرار
 • رفع رعشه و سرگیجه و تقویت ذهن
 • رفع فراموشی، صرع، وسواس های سوداوی، مالیخولیا، سستی، تشنج، خواب گرفتگی اعضاء
 • رفع غم و اندوه
 • جادوی دماغ، تمیز کننده تمام فضولات بلغمی
 • مضر و عطش آور برای اشخاص صفراوی مزاج
 • مضر ریه

بیشتر بدانید

مشخصات عرق اسطوخودوس گلشن

شکل ظاهری 2 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

محلل و باز کننده گرفتگی ها
مقوی بدن و قوای دماغی و تفکر
مقوی احشا و آلات داخل شکم
مفرح
نافع بیماری های سینه، سرفه، ورم های نزله و زکام
مسهل
رفع اخلاط فاسد شده و بلغمی و سوداوی
نافع بیماری های کبد و طحال و مجاری ادرار
رفع رعشه و سرگیجه و تقویت ذهن
رفع فراموشی، صرع، وسواس های سوداوی، مالیخولیا، سستی، تشنج، خواب گرفتگی اعضاء
رفع غم و اندوه
جادوی دماغ، تمیز کننده تمام فضولات بلغمی
مضر و عطش آور برای اشخاص صفراوی مزاج
مضر ریه

نام های علمی و محلی

شاهسَبَرم رومی
اَنس الارواح
ممسک الارواح
ضُرم

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393) / صفحات 26-29

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟