عرق بادرنجبویه گلشن

  • گیاهی است علفی و خودرو و پایا و از تیره نعناع می باشد. برگ های آن بزرگتر از برگ نعناع و تقریباً مدور و شاخه های زیاد دارد که از روی ریشه خارج می شوند. گل آن سفید رنگ و ریشه آن در زمین می ماند و هرسال مانند نعناع شاخه و برگ ها از آن می روید.
  • خواص عرق
  • بازکننده گرفتگی بینی
  • خوشبو کننده دهان
  • استحکام لثه و دندان
  • تقویت کبد و معده
  • کمک به هضم غذای سنگین

بیشتر بدانید

مشخصات عرق بادرنجبویه گلشن

شکل ظاهری 2 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

بازکننده گرفتگی بینی
خوشبو کننده دهان
استحکام لثه و دندان
تقویت کبد و معده
کمک به هضم غذای سنگین

نام های علمی و محلی

بادرنگ بویه
فرنجمشک
مفرح القلب
قرنفل بستانی
پانگ مش

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟