عرق باباآدم گلشن

  • بابا آدم گیاهی است علفی و دو ساله که بیشتر در زمین های آهکی و زمین های بایر می روید. ساقه این گیاه راست و پر شاخ و بال است، بلندی آن از۸۰ سانتی متر تا دو متر می رسد و پوشیده از کرک های زبر و خشن است. برگ های بابا آدم بسیار درشت، بیضوی و ساده است که در زیر مایل به سفیدی و در سطح رویی سبز رنگ است. گل آن کروی شکل و پوشیده از فلس های است که به قلاب های کوچکی ختم می شود. ریشه آن دراز، کمی ضخیم و دوکی شکل است.
  • خواص عرق
  • بهترین تصفیه کننده خون
  • خارج کننده سموم از بدن
  • برطرف کننده جوش های صورت
  • ادرارآور
  • تنظیم کننده قند خون
  • مفید برای رماتیسم و سرگیجه

بیشتر بدانید

مشخصات عرق باباآدم گلشن

شکل ظاهری 2 لیتر
طبیعت سرد و خشک (سودا)
خواص

بهترین تصفیه کننده خون
خارج کننده سموم از بدن
برطرف کننده جوش های صورت
ادرارآور
تنظیم کننده قند خون
مفید برای رماتیسم و سرگیجه

نام های علمی و محلی

رأس الجامه
آرگیتوم
آراقیطون
فیل گوش
لوف کبیر
باردان
رأس الطعامه
رأس الحمامه
لوف

منبع

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟