عسل آنغوزه سلامت یار

 • آنغوزه صمغ رزینی است که از گیاهی گرفته می شود که آن گیاه را انگدان، انجدان، انغوزه هراتی، انگشت کنده، آزافتیدا، حلتیت، بوگنده، صمغ الانجدان می نامند و گونه های مختلفی دارد.
 • ریشه این گیاه ضخیم و گوشتی است. این گیاه در چند سال اولیه سن خود ساقه ی قابل رویتی ندارد و برگ های آن روی زمین گسترده است که در مراتع به نام کماه و انگوزاکماه می شناسند. میوه این گیاه دارای دو تخم به رنگ قهوه ای تیره و سیاه، بیضی، کمی پهن و بسیار بد بو می باشد.
 • عسل آنغوزه
 • تقویت معده
 • ضد سم و تشنج
 • درمان بیماری رعشه و فلج
 • درمان صرع در کودکان
 • درمان ورم کلیه
 • درمان سیاه سرفه و تنگی نفس
 • ضد هیستری
 • ضد انگل

بیشتر بدانید

 آنغوزه صمغ رزینی است که از گیاهی گرفته می شود که آن گیاه را انگدان، انجدان، انغوزه هراتی، انگشت کنده، آزافتیدا، حلتیت، بوگنده، صمغ الانجدان می نامند و گونه های مختلفی دارد.

ریشه این گیاه ضخیم و گوشتی است. این گیاه در چند سال اولیه سن خود ساقه ی قابل رویتی ندارد و برگ های آن روی زمین گسترده است که در مراتع به نام کماه و انگوزاکماه می شناسند. میوه این گیاه دارای دو تخم به رنگ قهوه ای تیره و سیاه، بیضی، کمی پهن و بسیار بد بو می باشد.

از ریشه این گیاه یا قسمت پایین ساقه و یقه ی آن با تیغ زدن یا قطع در ناحیه یقه در اواخر فصل بهار شیره ی بسیار متعفنی در طول تابستان خارج می شود که در مجاورت هوا به تدریج سفت می شود که همان آنغوزه نام دارد.

این گیاه در اراضی بایر و خشک و آهکی مناطق گرم آسیا می روید. بومی استپ های ایران و افغانستان است، در ایران در مناطق مختلف خراسان، بلوچستان، و نواحی مختلف جنوب، مانند کرمان، دشت مرغاب، آباده، نایین، می روید. انغوزه طعم گس، تلخ و گزنده دارد و بوی آن شبیه به بوی سیر، متعفن و غیر قابل تحمل است. طبیعت آنغوزه خیلی خیلی گرم و نسبتا خشک می باشد.

مشخصات عسل آنغوزه سلامت یار

شکل ظاهری

ریشه این گیاه ضخیم و گوشتی است. این گیاه در چند سال اولیه سن خود ساقه ی قابل رویتی ندارد و برگ های آن روی زمین گسترده است

طبیعت
منطقه رویش گیاه

این گیاه در اراضی بایر و خشک و آهکی مناطق گرم آسیا می روید. بومی استپ های ایران و افغانستان است، در ایران در مناطق مختلف خراسان، بلوچستان، و نواحی مختلف جنوب، مانند کرمان، دشت مرغاب، آباده، نایین، می روید.

خواص

رنگ

میوه این گیاه دارای دو تخم به رنگ قهوه ای تیره و سیاه، بیضی، کمی پهن و بسیار بد بو می باشد.

زمان برداشت

از ریشه این گیاه یا قسمت پایین ساقه و یقه ی آن با تیغ زدن یا قطع در ناحیه یقه در اواخر فصل بهار شیره ی بسیار متعفنی در طول تابستان خارج می شود که در مجاورت هوا به تدریج سفت می شود که همان آنغوزه نام دارد.

شیوه مصرف

منع مصرف

عوارض جانبی

منبع

عطارک https://attarak.com

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟