عرق کرفس گلشن

  • کرفس وحشی گیاهی است دو ساله ریشه آن کوتاه، عمودی و کمی ضخیم. ساقه آن علفی ریشه دار تو خالی به بلندی 90-30 سانتی متر و برگ های آن شبیه برگ جعفری و دارای بریدگی عمیق و مرکب از چند برگچه، هر برگچه دندان دار به رنگ سبز تیره است. گل های آن سفید مایل به سبز که در انتهای شاخه گل دهنده به صورت مجتمع و چتری ظاهر می شود.
  • خواص عرق
  • ضد رماتیسم
  • ضد درد مفاصل
  • ضد بواسیر
  • موجب تصفیه خون و شستشوی کلیه و مثانه
  • باز کننده عادت ماهیانه
  • مقوی و ضد قند و ناراحتی های قلبی
  • ضد چاقی

بیشتر بدانید

مشخصات عرق کرفس گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

ضد رماتیسم
ضد درد مفاصل
ضد بواسیر
موجب تصفیه خون و شستشوی کلیه و مثانه
باز کننده عادت ماهیانه
مقوی و ضد قند و ناراحتی های قلبی
ضد چاقی

نام های علمی و محلی

کرفس الماء
کرفش
کرسب

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟