عرق میخک گلشن

  • میخک درختی است کوچک و مخروطی شکل که برگ های آن هیچ وقت زرد نمی شود و در تمام طول سال سبز است. ارتفاع این درخت تا 10 متر می رسد. برگ های آن نوک تیز و بیضوی و دم برگ های آن قرمز رنگ است و به درخت زیبایی مخصوصی می دهد. گل های میخک کوچک و مجتمع بصورت خوش هایی شامل 10 تا 25 گل می باشد.
  • خواص عرق
  • تقویت عمومی بدن
  • رفع انسداد و گرفتگی مغز
  • مفید برای فلج، لقوه، سکته، امراض سوداوی و اعصاب
  • رفع وحشت و وسواس

بیشتر بدانید

مشخصات عرق میخک گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

تقویت عمومی بدن
رفع انسداد و گرفتگی مغز
مفید برای فلج، لقوه، سکته، امراض سوداوی و اعصاب
رفع وحشت و وسواس

نام های علمی و محلی

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟