عرق مرزه گلشن

  • مرزه گیاهی است علفی، یک ساله و دارای ساقه های منشعب به طول تا 30 سانتی متر، رنگ گیاه سبز کدر می باشد که با همین مشخصه با دیگر گونه ها متفاوت است. ساقه مرزه دارای گره هایی است که از همین گره ها ساقه های دیگر منشعب می شوند و این ساقه ها نیز به نوبه خود دارای انشعاباتی جدید می گردند، به همین دلیل بوته گیاه به صورت پرشاخه و پرپشت به نظر می رسد.
  • خواص عرق
  • ضد نفخ
  • اشتها آور
  • موثر در تقویت جنسی
  • همراه با آب انجیر برای سرفه، تنگی نفس و درخشانی چهره اثر مفید و درمانی دارد.
  • همراه با آب کرفس برای خورد کردن سنگ مثانه و سخت ادراری مفید است.

بیشتر بدانید

خواص:
•    ضد نفخ
•    اشتها آور
•    موثر در تقویت جنسی
•    همراه با آب انجیر برای سرفه، تنگی نفس و درخشانی چهره اثر مفید و درمانی دارد.
•    همراه با آب کرفس برای خورد کردن سنگ مثانه و سخت ادراری مفید است.
منبع: معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393) / صفحات 217-218

مشخصات عرق مرزه گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

ضد نفخ
اشتها آور
موثر در تقویت جنسی
همراه با آب انجیر برای سرفه، تنگی نفس و درخشانی چهره اثر مفید و درمانی دارد.
همراه با آب کرفس برای خورد کردن سنگ مثانه و سخت ادراری مفید است.

نام های علمی و محلی

صعتر
ایشن
اوشن
اویشن شیرازی
نَدع
کَلکَلیک

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟