عرق طارونه گلشن

  • عرق طارونه از غلاف های گل ها و شکوفه های نخل بدست می آید. غلاف های گل نخل که بویی مطبوع دارد را در دیگ می جوشانند و بخار آن را به مایع تبدیل کرده و به عنوان نوشیدنی مصرف می کنند. ساخت عرق تارونه در دهه های اخیر رواج یافته و قدمت زیادی ندارد.
  • خواص عرق
  • مسکن اعصاب
  • برونشیت
  • آرام بخش
  • خواب آور
  • مفید جهت رماتیسم و درد مفاصل

بیشتر بدانید

مشخصات عرق طارونه گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر
طبیعت گرم و تر (دم)
خواص

مسکن اعصاب
برونشیت
آرام بخش
خواب آور
مفید جهت رماتیسم و درد مفاصل

نام های علمی و محلی

منبع

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟