عرق شاهسفرم گلشن

  • گیاهی پایا و علفی که بلندی آن 7۰-5۰ سانتی متر و تحمل کننده هوای سرد و بی عار است. برگهای آن معطر و گل هایش زرد رنگ می باشد.
  • خواص عرق
  • رفع دل درد
  • تقویت معده و هضم غذا
  • ضد نفخ
  • ضد اسهال و استفراغ
  • رفع دل درد کودکان و نوزادان
  • ضد انگل
  • قاعده آور

بیشتر بدانید

مشخصات عرق شاهسفرم گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

رفع دل درد
تقویت معده و هضم غذا
ضد نفخ
ضد اسهال و استفراغ
رفع دل درد کودکان و نوزادان
ضد انگل
قاعده آور

نام های علمی و محلی

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟