عرق شاهتره گلشن

 • نام یک گونه از سرده شاه‌تره و از تیره شقایقیان، علفی یکساله با ساقه ای شکننده کوتاه و شاخه دار است.
 • خواص عرق
 • ضد کرم
 • مدّر
 • معرّق
 • تب بر
 • صاف کننده خون
 • رفع بیماری های پوستی
 • باز کننده انسداد کبد و طحال
 • مقوی کبد و طحال
 • مسهل اخلاط سه گانه خصوصاً سودا و تلخی صفرا و سودای سوخته
 • صاف کننده خون و مدر
 • تحریک اشتها
 • مضر ریه

بیشتر بدانید

اگر با سرکه یا آب عسل یا مخلوطی از سرکه و عسل خورده شود برای رفع قی صفراوی و آشفتگی بلغمی و پاک کردن معده از فضولات حبس شده در معده بسیار نافع است.

مشخصات عرق شاهتره گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر 2 لیتر
طبیعت معتدل
خواص

ضد کرم
مدّر
معرّق
تب بر
صاف کننده خون
رفع بیماری های پوستی
باز کننده انسداد کبد و طحال
مقوی کبد و طحال
مسهل اخلاط سه گانه خصوصاً سودا و تلخی صفرا و سودای سوخته
صاف کننده خون و مدر
تحریک اشتها
مضر ریه

نام های علمی و محلی

شاهتره
بقله الملک
شاهترج
پیت پاپارا

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟