عرق رازیانه گلشن

  • رازیانه گیاهی است معطر ، علفی و دوساله که ارتفاع آن تا ۲ متر می رسد ساقه آن دارای شیارهای هم ردیف و موازی می باشد برگهای آن نازک و نخی مانند شوید است گلهای رازیانه زرد و بصورت خوشه در انتهای ساقه ظاهر می شود و به دو صورت وحشی و زراعی در ایران دیده می شود.
  • خواص عرق
  • باز کننده گرفتگی ها
  • انسداد مجاری سینه، کبد، طحال، کلیه و مثانه
  • مقوی بینایی چشم، معده
  • محلل بادها، اخلاط غلیظ
  • ازدیاد کننده ترشح شیر
  • مدّر
  • قاعده آور

محصولات مشابه

بیشتر بدانید

مشخصات عرق رازیانه گلشن

شکل ظاهری 1 لیتر 2 لیتر
طبیعت گرم و خشک (صفرا)
خواص

باز کننده گرفتگی ها
انسداد مجاری سینه، کبد، طحال، کلیه و مثانه
مقوی بینایی چشم، معده
محلل بادها، اخلاط غلیظ
ازدیاد کننده ترشح شیر
مدّر
قاعده آور

نام های علمی و محلی

رازیانج
بادیان سبز
شمار
شَمَر

منبع

معجزات درمانی عرقیات گیاهی / دکتر محمد دریایی / انتشارات سفیر اردهال (چاپ هشتم-1393)

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟