مزاج سودا (سرد و خشک)-خاک مظهر سرما

بحث شناخت طبایع در بدن، مبحثی طولانی است که در اینجا قسمتی کوتاه از این علم را تشریح می کنیم.
انواع مزاج ها بسته به شکل طبیعی خود، دارای حالات انتقالی ای هستند که با غلبه بر هر فرد، این انتقال صورت می گیرد. جدا از حالت طبیعی که انسان با یک مزاج غالب به وجود می آید، مزاج های اندام نیز وجود دارد و خوراک های نامناسب مزاج هر فرد آنها را از فرم ذاتی خود خارج می کند. این خارج شدن از فرم را، مزاج انتقالی غالب شده بر بدن می نامند که می تواند به شکل چند مزاجی نیز ظهور کند.
شناخت درست ارکان طبیعت مهمترین عامل شناخت مزاج هاست، ارکان طبیعت از دیدگاه طب سنتی ایران و علم مزاج شناسی به همان چهار عنصر اصلی بر می گردد.
    خورشید مظهر گرما (صفرا) گرم و خشک
    هوا نمادی از تعادل (دم یا خون) گرم و تر
    آب نشانگر رطوبت (بلغم) سرد و تر
    خاک مظهر سرما (سودا) سرد و خشک

این موضوع را نباید فراموش کرد که سیر زندگی نیز دارای مزاج است و تاثیر این امر بر غالب شدن یک خلط (مزاج) بر ما غیر قابل انکار است. با دانستن اینکه تمام عوامل بصری و غیر بصری بر مزاج و حالت طبیعی ما تاثیر گذارند، به شرح شناخت طبایع می پردازیم.
فردی که مزاجش سرد و خشک (سودا) است:
به طور معمول، افرادی که دارای مزاج سودایی هستند از لحاظ روحی افرادی شکننده و عصبی، ریز بین، باهوش، تندخو و دیر باور، منظم، ناآرام، گوشه گیر، سرد و ناامید هستند.
از دید ظاهری افراد سودایی، لاغر اندام، استخوانی، سفید رنگ (البته در سیاه پوستان نشان رنگ پوست ملاک نیست و از زبان و چشم بیشتر می توان تشخیص ظاهری داد)، زبانشان سفید و باریک، موهای پر پشت و صاف، دور چشمان گود و کبود، سریع و چالاک و اندامشان کشیده است.
این نکته را فراموش نکنید که هر نقطه از بدن یا هر اندامی می تواند یک مزاج جداگانه داشته باشد. ممکن است فردی با مزاج غالب سودا، دارای دردهای مفاصل باشد.
برای درک درست مزاج شناسی بهتر است با عنصر آن آشنا شوید.
خاک
خاک یا سودا به شکل مزاجی سرد و خشک است.
از نظر افلاطون با مکعب مرتبط است.
در سنت ویکا خاک با جهت شمال، فصل زمستان و رنگ سبز مرتبط است.
خاک معمولاً با مربع سبز، طبل پوست حیوان، سکه، طلسم پنج گوش، شیر، ضربان قلب، استخوان، چوب بلد و جواهرات نشان داده می شود.
خاک نماد قدرت، وفور، پایداری و زنانگی است.
در مناسک خاک از طریق چال کردن اجسام، گیاهان و درخت کاشتن و سنگ و چوب حضور پیدا می کند.
تجلی های عنصر خاک عبارت اند از:
گیاهان، کوه ها، جنگل ها، غارها و حیوانات مرتبط با خاک، گوزن، گاو نر، خوک ماده، مرغ، خرس، مار و تمامی حیواناتی که زیر خاک زیست می کنند.
موجودات علوی که با خاک در اتباط هستند:
فاون یا ساتیر (موجودی افسانه ای که نیمه ای بز و نیمه ای انسان است)، دیو و گورزاد، حوری و جن جنگلی.
مکان خاک در پنج ضلعی (پنتاگرام) در سمت چپ پایین است.
نماد خاک در چین و ژاپن، لاک پشت است.
نماد خاک در آزتک ها خانه است.
نماد خاک در هندو نیلوفر آبی است.
نماد خاک در یونان چرخ است.
نماد خاک در مسیحیت گاو نر می باشد.
نماد خاک نشان دهنده امور مالی، تجاری، خانه، فامیل و امنیت فیزیکی است.
در ایران و از دیدگاه طب سنتی خاک یا سودا، دارای مزاج سرد و خشک بوده، سیاه رنگ و نمودش در فصل پاییز است.
در بدن در جگر تولید می شود و با خون مخلوط می شود. به استخوان ها استحکام می بخشد. اشتها را تحریک می نماید و محل ذخیره سودا در طحال است.
منبع:
1. مصلحات و مواد خوراکی / سپهر برومند خشکبیجاری / انتشارات سفیر اردهال (چاپ ششم-1393)
2. مزاج شناسی و نسخه های استاد خیر اندیش / سهراب جینور / انتشارات مارینا (چاپ سی و پنجم-1396)