قوانین سلامت یار

قوانیین و مقررات:
-    فعالیت فروشگاه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
-    تمامی اطلاعات درباره محصولات از منابع معتبر و شرکت های سازنده گرفته شده است.
-    مدت زمان درنظر گرفته شده از ثبت سفارش خرید تا مرحله تحویل به دست مشتری 4 روز می باشد.

-    ارسال سفارشات به دو صورت می باشد:

تمامی ارسال ها با الوپیک می باشد.

  • ارسال در تهران :

ارسال فوری: شامل مشتریان که همان روز ثبت سفارش، کالا را دریافت می کنند و هزینه کل ارسال شهری به عهده مشتری می باشد.
ارسال عادی: شامل مشتریانی که عجله ای در دریافت محصول در همان روز ثبت سفارش ندارند و عمدتا شامل مشتریان عمده و همکاران میشوند.

  • ارسال به شهرستان:  

 در ارسال های شهرستان تمامی هزینه های پست یا باربری به عهده خریدار می باشد و فقط هزینه درون شهری به عهده فروشگاه می باشد.
-    در صورتیکه محرز شود خرابی محصول از جانب فروشگاه سلامت یار در زمان ارسال بوده هزینه مرجوعی به عهده فروشگاه می باشد و در غیر اینصورت تمامی هزینه های مرجوعی به عهده خریدار می باشد.
-    مدت زمان مرجوع کردن کالا از زمان رسیدن محصول به دست مشتری 48 ساعت می باشد. که برای مرجوع کردن باید با اپراتورهای فروش هماهنگی شود.