روش های ارسال

زمانی که کالا توسط پست یا پیشتاز ارسال می شود، جهت تحویل مامور پست ۱ بار درب منزل مشتری مراجعه می نماید، در صورت عدم حضور مشتری، کالا به مرکز پستی شهر مورد نظر برگشت خورده و مشتری تا یک هفته مهلت دارد تا به مرکز پستی مراجعه و سفارش خود را تحویل گیرد. در غیر این صورت سفارش به انبار فروشگاه سلامت یار باز می گردد.


زمانی که کالا توسط تیپاکس ارسال می شود، مامور تیپاکس ۲ بار جهت تحویل به درب منزل مشتری مراجعه می نماید، در صورت عدم حضور مشتری کالا به مرکز تیپاکس شهر مورد نظر برگشت می خورد و مشتری تا ۲ روز مهلت دارد تا به مرکز تیپاکس مراجعه و سفارش خود را تحویل گیرد. در غیر این صورت سفارش به انبار فروشگاه سلامت یار بر می گردد.


زمانی که کالا توسط باربری ارسال می شود، مشتری باید به مرکز باربری مراجعه نموده و سفارش خود را تحویل گیرد.


ارسال سفارشات تهران بعد تایید نهایی محصول هنگام ارسال محاسبه و از طریق پیامک به اطلاع رسانده می شود.


در زمان تحویل کالا تعداد اقلام سفارش (رسید سفارش) را با محتویات داخل بسته بررسی نمایید. در صورت مشاهده مغایرت، بلافاصله پس از دریافت، مراتب را از طریق شماره 66563182 – 66562912 (021) اعلام نمایید.