حریم خصوصی

فروشگاه سلامت یار معتقد است سیاست های حفظ حریم شخصی کاربر اساس و بنیان هر نوع تراکنش و تعامل اینترنتی می باشد.

در فروشگاه اینترنتی سلامت یار، حریم خصوصی به معنای تمامی اطلاعات و تعامل هایی است که مشتری با فروشگاه انجام می دهد.

حفظ و محرمانه بودن این اطلاعات به عهده فروشگاه سلامت یار می باشد.

فروشگاه سلامت یار تضمین می کند که اطلاعات شخصی از قبیل( نام، نام خانوندگی، شماره ملی، شماره همراه و ایمیل) در اختیار دیگران قرار نگیرد.

* حفظ و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور به عهده مشتری می باشد.

به دنباله سیاست های سلامت یار در جهت آگاه سازی مشترین از محصولات جدید یا پر فروش از طریق پیامک یا ایمیل، مشتریان در صورت عدم تمایل به دریافت این اخبار مجاز هستند و این امکان را دارند که عضویت خود را لغو نمایند.